Jak probíhá SEO správa

Jednou ze základních otázek klientů, ač již stávajících či potencionálních je jakým způsobem bude SEO správa probíhat a co vše je třeba, kdy budou lépe nalezitelní ve fulltextových vyhledavačích?
Samozřejmě, konkrétní postup práce se vždy odvíjí od konkrétního projektu. Jedinečnost každé webové prezentace či e-shopu vyžaduje individuální přístup.
Každý web je jedinečný a tak se následný postup optimalizace může odlišovat od zde uvedeného popisu SEO postupu správy. Samozřejmě jsou kroky, které považuji za základní, a vztahují se takřka na všechny webové stránky.

Začnu s otázkami

Ptám se. Budu se Vás ptát na různé věci, přesněji řečeno, budu se vás ptát na projekt komplexně a i konkrétně na věci, které zjistím ze SEO auditu.

Čeho chcete SEO optimalizací docílit?

Co si od SEO optimalizace slibujete a proč si myslíte, že to Váš web potřebuje? Hned na začátku často zjišťuji, že klient si pod pojmem SEO optimalizace představuje úplně něco jiného, než co dělám a jakým způsobem s webem pracuji. Samozřejmě si vše ujasníme, včetně možností které Váš web má a uvidíme, jestli se dohodneme na spolupráci.

O jaký web jde?

Už web běží?

 1. Jaký přínos by měla mít SEO optimalizace (první strana vyhledavače, je to reálné a vyplatí se to? časově, finančně)Jaká je návštěvnost a z jakých zdrojů se uživatele na stránku dostávají
 2. Jaká je informační architektura webu (proč je web uspořádán právě takto)
 3. Jaká je použitelnost webu (je důležité, aby uživatel uměl web snadno používat)
 4. Samozřejmě nastane další spousta otázek po analýzách webu, jeho nalezitelnosti a analýz konkurence

Web je teprve v přípravě

Toto je nejvhodnější doba, kdy začít připravovat i jeho SEO Optimalizaci.

Kdo je Vaše cílová skupina?

Jinou cílovou skupinu bude mít e-shop prodávající dámské kabelky a jinou zájmová skupina modelářů.

Co vše Váš web potřebuje?

Je třeba SEO optimalizace klíčových slov? Když ano tak na Home Page nebo i podstránkách? Je třeba doplnit webovou stránku texty? Vyplatí se internetová inzerce?

Jaké jsou cíle webu?

Cílem je objednávka zboží nebo služby, nábor nových zaměstnanců, odeslání rezervačního formuláře? Cíle mohou být různé.

S jakým rozpočtem na optimalizaci počítáte?

Po analách webu a stanovení cílů si určíme cenový rozpočet. Samozřejmě záleží i na tom jestli se jedná o jednorázovou optimalizaci webu či dlouhodobou spolupráci, kde se domlouváme na paušální měsíční částce, která je pohyblivá vzhledem k plnění určených cílů.

Rozsah webu a finanční náročnost

Pokud provozujete web lokální firmy, jejíž služby uživatelé hledají pod několika málo dotazy (ubytování v soukromí Liberec x ubytování Liberec x ubytování) a jejíž web se tak vejde do několika stránek, bude cena poměrně nízko. Pokud provozujete e-shop s deseti tisíci položkami v X desítkách kategorií, úkony související s optimalizací budou časově náročnější a tedy i dražší.

Jaké jsou vaše možnosti
 1. S největší pravděpodobností bude třeba upravit data pro vyhledávače (klíčová slova, klíčový popis), upravit stávající obsah a připravit se z hlediska SEO optimalizace na tvorbu dalšího textu.
 2. Jakou máte výhodu proti konkurenci a v čem jste jedineční. Ani první místo na první straně vyhledavače Vám automaticky nezajistí, že objem Vašich zakázek bude větší než u konkurence.
 3. Máte k ruce schopného webmastera? Tedy někoho, kdo umí do praxe převést požadavky, které mu sdělíme? Například aplikovat do systému, na kterém váš web běží, dodatečné funkce (ne vždy je to potřeba) nebo změnu která je někdy potřeba udělat ve zdrojovém kódu stránky?

Je možná domluva?

 1. Jak jsem se zmínila již výše, je možné že pokud pronajímáte pokoj v soukromém domě v Liberci, je pro Vás zcela zbytečné být na prvním místě na klíčové slovo ubytování. Zcela postačí, když zvolíme jako hlavní klíčové slovo ubytování Liberec nebo ještě slabší ubytování v soukromí Liberec. Mimo to, že dosáhnout této mety je málo pravděpodobné, nevyplatilo by se Vám to ani finančně.
 2. Necháte mne pracovat dle mého nejlepšího vědomí? Předpokládám, že si mě najímáte proto, že věříte mým zkušenostem a zajímají Vás výsledky mé práce. Ne proto, abych dělala, co mi řeknete.

Budeme hodně pracovat s i obsahem webu. Upravovat stávající, vytvářet nový. Takový, který uživatele zajímá, a který odpoví na dotazy, které uživatelé do vyhledávače zadávají.
Pokud s klientem najdeme společnou řeč v těchto otázkách, obvykle následuje další krok:

Stanovení cílů, plán práce

Stanovíme si cíle SEO optimalizace, a plán dalšího postupu ve kterém si stanovíme jednotlivé další kroky

 1. SEO audit Vašeho webu
 2. Analýza klíčových slov, příprava metadescriptions
 3. Zjištění hledanosti slov z oblasti Vašeho webu
 4. Musíme zjistit na jaké slovo (slova-pomocná klíčová) lidé hledající Vaše služby či produkty. Co vlastně do vyhledávačů zadávají, pokud cíleně hledají (např. slovo zábradlí – silné klíčové slovo, ale je zde velký poměr lidí kteří hledají divadlo na zábradlí, není lepší zvolit třb. schodiště?) to vše jsou otázky, o kterých je dobré hovořit. To je naprostý základ.
 5. Po té následuje vytvoření metadescriptions (klíčových popisků)
 6. Pokud to zjišťujeme ve fázi, kdy se web připravuje, značně si ulehčíme práci do budoucna, protože dle toho, co zjistíme, musí být navržena prakticky kompletní informační architektura webu.
 7. Pokud to zjišťujeme u zaběhnutého webu, zjišťujeme to pozdě a práci si naopak přiděláme. A to významnou měrou a zlepšení pozic v přirozeném vyhledávání bude trvat déle.
 8. Samozřejmě záleží i na velikosti webu, jinak se pracuje s webem, který má 5 podstránek a jinak s webem který jich má několik desítek tisíc.

SEO plán

Potřebujeme si určit strategii, jakou zvolíme pro další postup. Když známe cílovou skupinu webu, dotazy, pod kterými „cílová skupina“ hledá, a známe i své možnosti, vyplyne nám z toho, co si můžeme a nemůžeme dovolit. Na základě toho určíme další postup pro návrh architektury, tvorbu obsahu a získávání odkazů.

Jak získávat odkazy?

A jsme u další podstatné části práce s webem a tou jsou zpětné odkazy. Všeobecně je známo že, zpětné odkazy mají velký vliv na řazení výsledků ve vyhledávání. Jenže získat kvalitní odkazy není jednoduché. Odkazy se dělí do několika kategorií a každá z nich co se týče účinnosti, má jiný dopad na web. Jsou zde odkazy analytické, zápisy do firemních katalogů, katalogy do kterých můžete zapisovat až po té, co Váš web má určitou hodnotu, tématické….
Nestačí odkazy kupovat, vyměňovat, získávat je bezmyšlenkovitými zápisy do nejrůznějších katalogů, u kterých nevíme, jakou mají hodnotu pro vyhledávače, nebo psaním rádoby PR článků. Vyhledávače podobné triky brzy prokouknou a po zásluze nás za to „odmění“ – buďto penalizací, nebo, v lepším případě, prostě tím, že si takových odkazů nebudou všímat.
Je třeba web budovat tak, aby se i pro jeho podstránky daly snadno získávat odkazy. A to se dostáváme k obsahu, protože nejdříve potřebujeme něco, na co bude možné dobře odkazovat.

Návrh informační architektury webu na základě analýzy klíčových slov

Data získaná analýzou klíčových slov nám umožní navrhnout si optimální informační architekturu webu tak, abychom dokázali:

 1. Sestavit navigaci jasně, přehledně a tak, že se v ní uživatelé vyznají.
 2. Stránky webu interně prolinkovat (propojit) mezi sebou tak, aby vyhledávače i uživatelé správně chápali jejich strukturu a důležitost.
 3. Vhodně navrhnout kategorie, možnosti filtrování atd. tak, abychom pokryli co nejširší spektrum dotazů zjištěných analýzou klíčových slov.

Pokud toto provádíme pro nový web, je to vcelku hračka. Tedy jak se to vezme, času to i tak zabere dost (opět záleží na velikosti webu).
Pokud máme něco takového aplikovat na již zaběhnutý web generující tržby a to ještě tak, aby tyto tržby příliš nekolísaly (web nepadal z již dosažených pozic), rovná se tato činnost doslova hororu. Zvládneme to, je to jen pomalé (a tedy drahé) a plné kompromisů, s čímž musíte počítat.

Linkbuilding

Linkbuilding je hlavně ze začátku důležitý. Budeme vyhledávat příležitosti k získání zpětných odkazů na různé stránky webu, a budeme se je snažit naplno využívat.

S budováním odkazů úzce souvisí obsah. Musíme mít na té dané stránce obsah, na který se budou dobře shánět odkazy, to znamená:

 1. Stránka, na kterou chceme odkázat, by měla být pro uživatele užitečná. Když uvidíme příležitost někde zveřejnit odkaz a využijeme ji, obsah odkazované stránky bude pro uživatele skutečně přínosný.
 2. Když bude obsah zajímavý pro uživatele, je zde velká šance, že přijdou na náš web a případně na nás budou odkazovat i sami, a tím nám budovat zpětné odkazy – a to je to, co chceme a potřebujeme.
Vyhodnocování, webová analytika, práce s daty, další tvorba obsahu

Od spuštění našeho webu nám analytické nástroje na našem webu sbírají data. V nich se skrývá množství užitečných informací, které můžeme využít ve svůj prospěch – k interpretaci chování návštěvníků, ke zlepšování obsahu a celého webu, k vyhodnocování toho, nakolik má celé SEO smysl. Také z nich jde z části vyčíst, co uživatele zajímá, a na základě toho rozšiřovat obsah.

Závěrem…

Jak sami vidíte, rozhodně to není málo práce. Výše uvedený výpis činností se možná liší od toho, co vám někdo prezentoval jako SEO.
SEO optimalizace je způsob, jak s co nejmenšími náklady (z dlouhodobého hlediska) obsáhnout co nejvíce uživatelských dotazů.