UX design a zvyšování konverzního poměru

Ux neboli User Experience je obor skládající se z okruhu disciplín, které mají obecně za cíl učinit web pro uživatele přehlednější, příjemnější a podpořil tak jejich budoucí opakovaný nákup. Spolu s CRO neboli optimalizací konverzního poměru pomáhají zefektivnit váš web a lépe zhodnotit investované peníze do marketingu. Umožní vám také lépe poznat své zákazníky a jejich potřeby.

Analýza použitelnosti

Nejste si jistí zda na vašem webu lidé nebloudí, nebo nemají problém udělat co potřebují? Vypracujeme uživatelské scénáře, projdeme si váš si web, analytics, případně další zdroje informací a na jejich základě sestavíme seznam problémů a sadu doporučení jak dané problémy nejlépe řešit.

Co vám analýza použitelnosti přinese?

 1. Pomůžeme vám ujasnit si jaké jsou cíle webu a co od něj očekáváte
 2. Pomůžeme vám najít a opravit problémy ve struktuře webu
 3. Odhalíme nejvíce problémová místa a navrhneme jak problémy vyřešit
 4. Poradíme které části webu rozvíjet do budoucna pomocí A/B testování nebo uživatelského testování
 5. Zlepšením přehlednosti webu a odstranění nejvíce problémových míst se zvýší šance k opakovanému nákupu a návratnost PPC, SEO a dalších marketingových aktivit
 6. Je možné spojit s celkovým auditem webu a prověřit tak jeho výkonnost i v dalších aspektech

UX desing

Informační architektura webu

Návrh webu

Připravujete nový web nebo redesign toho stávajícího? Můžeme vám pomoci nový web připravit tak, aby co nejlépe fungoval jak z pohledu uživatelské přehlednosti a pohodlí, tak z výkonnostního hlediska. Pomůže vám to minimalizovat riziko neúspěchu projektu. Pokud provádíte redesign, můžeme vám pomoci na základě znalostí chování uživatelů na současném webu, poučit se z jeho chyb a přednostní.

Pomůžeme vám ujasnit si cíle webu a poznat myšlení vašich zákazníků. Navrhneme vhodnou informační architekturu a rozložení prvků na jednotlivých podstránkách ve formě wireframe. Tvořit web bez ujasnění si co má plnit, pro koho a jak toho nejlépe dosáhnout, je jako střílet naslepo. Může to vyjít, ale šance na úspěch je mnohem menší.

Jak při návrhu postupujeme?

Analýza > Návrh > Testování > Výstup pro realizaci

Proč věnovat zvýšenou pozornost návrhu webu před jeho realizací?

 1. Je lepší mít dobré základy už od začátku, na kterých se pak dá lépe stavět do budoucna
 2. Odhalí a vyřeší mnoho problémů už před samotnou tvorbou
 3. Umožní minimalizovat problémy a zvýšit jistotu investice
 4. V případě tvorby nového webu má smysl vycházet z toho co už je a nestavit ho na zelené louce
 5. Vychází se z reálných dat a chování uživatelů, díky tomu můžeme navrhnout web lépe než jen na základě dohadů a dojmů

A/B testování

A/B test se používá k vylepšování jednotlivých částí webu. Jde o postavení několika variant proti sobě a následné měření jejich efektivity. Umožní nám tak rozhodovat se na základě reálných dat a provádět tak změny, které lépe vyhovují vaší cílové skupině a nejlépe plní vaše cíle. Pomůžeme vám najít místa která mají potenciál se zlepšit.

Jak A/B testování probíhá?

Informace o webu > Hypotéza > Nastavení testu a průběžné vyhodnocování > Výsledky a doporučení

Co vám A/B test přinese?
 1. Zvýšíme výkonnost webu
 2. Získáme objektivní data na základě kterých se můžeme rozhodnout
 3. Umožní kontinuálně ladit a zlepšovat web správným směrem
 4. Zvýší návratnost peněz investovaných do marketingu

Uživatelský výzkum

Uživatelský výzkum používá mnoho nástrojů od rozhovorů přes dotazníky, kartičkové metody nebo výzkum přímo v terénu, všechny mají ale společný cíl a to poznat vaše zákazníky. Čím lépe je poznáme, tím lépe můžeme pochopit jejich potřeby a chování a navrhnout web tak, aby tomu co nejvíce odpovídal. Peníze investované do výzkumu se vrátí v efektivnějším webu a menších nákladech na jeho změny a úpravy do budoucna.

V čem pomůže uživatelský výzkum?
 1. Pomůže nám poznat lépe cílovou skupinu
 2. Dá nám do ruky reálná data na základě kterých se můžeme rozhodovat, která jsou vždy lepší než dojmy a hádání
Uživatelské testování

Ani sebevíc zkušeností vám neumožní odhadnout všechny problémy se kterými se na webu budou skuteční uživatelé potýkat. Díky testování můžete tyto problémy odhalit a navíc lépe pochopit jak vaši uživatelé web používají, jak na ně působí a co od něj očekávají.
Testovat je možné v jakékoliv fázi vývoje od skic, wireframů, přes grafické návrhy až po hotový web. Testuje se primárně orientace na webu, přehlednost, přesvědčivost a případné technické problémy.

Proč má smysl provádět uživatelské testování?
 1. Poznáme jak lidé web používají
 2. Zjistíme co od něj očekávají
 3. Najdeme chyby, které jim brání v interakci s webem
 4. Dostaneme zpětnou vazbu k současné verzi a reálná data, na jejichž základě můžeme navrhnout lepší řešení
 5. Výstupem uživatelského testování jsou zjištěné chyby podložené zkušeností uživatelů a foto a video dokumentace z testování.

I když to může vypadat že uživatelské testování a výzkum jsou náročné jak na čas a peníze, vše se dá realizovat relativně i levně a jednoduše. Každá zpětná vazba při tvorbě webu pomůže posunout výsledné řešení dál. Investované peníze se navíc několikanásobně vrátí v efektivitě webu, zároveň odstranit problém ve wireframu je levnější a jednodušší než ho odstranit na hotovém webu.

Seo analýza