Co je penalizace webu a Ban

Je to trest za porušení pravidel při optimalizaci webových stránek a vyhledavače vyhodnotili Vaše praktiky ať již off či on jako nepovolené čili Black hat SEO (PraSEO)

Penalizace

neboli Serp filter se projeví náhlím snížení pozic.

Může se jednat o snížení pozic na některá klíčová slova nebo na všechna slova. Jedná se o trest za méně až středně závažné porušení pravidel. Hovořímli o penalizaci mám na mysli snížení o 40 až 100 pozic. To znamená, že web se na dané klíčové slovo objevuje o čtyřicet pozic níže, nežli by se umísťoval bez penalizace.

Ban

neboli vyřazení z indexu se projeví tím, že web nenajdete, ve vyhledávači vůbec.

Když zadáte do vyhledávače název vašeho webu nebo klíčové slovo, na které jste se dříve objevovali, a nikde ve vyhledávači nenaleznete Váš web, buďte si jisti, že jste dostali od vyhledávače BAN. Pokud ani na přímní dotaz na doménu či zakešování webu nic nenaleznete, máte velký problém. V lepším případě mohou vyhledávače web stále indexovat, ale nezobrazí jej ve výsledcích vyhledávání.

Ban je trest za velmi výrazné porušení pravidel nebo za porušení několika menších pravidel zároveň.
Jak je možné dostat penalizaci či Ban od vyhledávače

Jestliže web poruší některá z pravidel, která předepisují vyhledávače, může být web vyhodnocen jako používající nekalé praktiky. A to buď na základě algoritmu, který vyhledávače používají, nebo manuálního snížení pozic administrátorem vyhledávače na základě osobního posouzení webu.

Odstranit penalizaci nebo banu může trvat i přes rok, záleží na tom jak závažný přestupek proti pravidlům jste udělali. Proto se vyvarujte jakýkoliv praktik, které by mohli být považovány za Black hat SEO.

Nekalé SEO praktiky

Cloaking

Zastírání informací robotům, tím že se jim nabídne jiná stránka, než se objeví uživateli ve vyhledávači (dnes se již nepoužívaná technika)
Skrytý obsah cílem je nenápadně zvýšit hustotu KW v textu. Praktiky jsou malý text, stejná barva písma jako pozadí, obsah překrytí obrázkem. Nesnadno rozpoznatelný robotem, ale na první pohled člověkem=spam report

Doorway page (volně přeloženo: stránka přede dveřmi)

Doorway page je stránka, jejíž obsah byl vytvořen tak, aby zaujal roboty vyhledávačů, měla by se proto umístit na dobrém místě ve výsledcích vyhledávání. V tomto se doorway page podobá podvodu nazývanému cloaking. Protože však přeoptimalizovaná doorway stránka potom nedokáže plnit svůj marketingový úkol (např. prodávat zboží), využívá se automatické přesměrování na jinou stránku (většinou s pomocí JavaScriptu, který vyhledávače neumí dobře rozeznat) na stránku cílovou. Někdy také doorway page obsahuje výraznou reklamu, která má návštěvníka na cílový web přivést. Jde o zjevnou manipulaci s výsledky vyhledávání a hrozí zde penalizace

Spam odkazy

Někteří tvůrci stránek se pokouší zvýšit počet takových odkazů tím, že odkazy na své stránky umisťují do internetových diskusí, do komentářů k příspěvkům v blozích apod., aniž by tyto odkazy byly na těchto místech vítány či měly společné téma.

Nákup zpětných odkazů

Mezi zakázané techniky patří jakýkoli nákup zpětných odkazů, včetně odkazů z patiček, lištiček, PR článků, placených článků, odkazových farem, sítí pro budování zpětných odkazů atd

Duplicitní či podobný obsah

Vždy mějte na každé stránce originální text. Nekopírujte a nekraďte text či jeho části z jiných podstrání či dokonce webů. Za duplicitní obsah je považován veškerý text, který se objeví na více než jedné webové stránce

Nekvalitní obsah pro uživatele, web byl postaven pouze k reklamním účelům

Zahrnuje texty, které nejsou obsahově kvalitní, a které jsou psané za účelem získání lepších pozic ve vyhledávačích

Nekvalitní obsah vytvářený uživateli

Typicky se jedná o komentáře pod články, recenze u produktů na e-shopu, uživatelské profily apod

Web odkazuje ne větší počet stránk s nevhodnou tematikou nebo s jiným tématem, či neexistující weby

Na web odkazují nevhodné stránky

Web obsahuje velké množství reklamy

Web obsahuje velké množství odkazů, tzv. přelinkování. Sem patří jak vnitřní linky, tak odkazy externí

Přeoptimalizování pro vyhledávače

Klasickým příkladem je nadměrné používání klíčových slov v textu

Na web vedou odkazy stále se stejným anchor textem