Postup při odstranění penalizace a banu

Ověření, zda se opravdu jedná o penalizaci či Ban
Ověření, zda se jedná o algoritmickou či ruční penalizaci či Ban
Zjištění příčiny penalizaci či Banu
Příprava strategie a plánu
Pravidelné reporty